Historie Langelille 1989 – 1993

1988

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

De reden van de vergadering was de overvolle buurtbus en de buslijn 49 Wolvega-Emmeloord. Op 1 juni 1988 komt er een nieuwe dienstregeling.

De speeltuin kwam ook aan de orde. Op 13 maart 1987 was er een bijeenkomst geweest met vrijwilligers voor het opknappen van de speeltuin. Er werd een werkschema opgesteld om alles uit te voeren. De speeltuin ziet er weer fantastisch uit.

Bij de dorpsaangelegenheden kwam naar voren, dat er aan het eind van de buurt nog bouwgrond voor woningbouw beschikbaar is.

De Langelilleweg kampt met veel wateroverlast en de Tjongerbrug is aan een opknapbeurt toe.

…..lees meer

1 augustus 1989

Johan Stekelenburg op vakantie in Langelille

Voor mij is er eigenlijk geen ander vakantiedoel dan Friesland. Ook als we naar het buitenland gaan, versier ik het nog wel zo dat we naast de weekeinden in ieder geval een week in Friesland zitten.”

Ik ben eigenlijk een Fries-o-fiel, zeker nadat ik vanaf 1966 vijf jaar als bestuurder in Leeuwarden heb gewerkt. Als net een beetje kan, reist de FNV-voorman in het weekeinde van Rijswijk naar camping De Driesprong van zijn oom in Langelille. Zijn caravan staat er op een bijzonder plekje aan het water met onder handbereik een zeilboot en een hengel.

FNV-voorzitter Johan Stekelenburg: „Ook als we naar het buitenland gaan, versier ik het nog wel zo, dat we naast de weekeinden in ieder geval een week in Friesland zitten”.

1 januari 1989

25-jarig bestaan Langelille

notulen 25 jaar dorpsfeest

17 februari 1990

WESTSTELLINGWERF LANDELIJK VOORBEELD

Spreidingsbeleid bouwen in kleine dorpen geslaagd

Het spreidingsbeleid van de gemeente Weststellingwerf om de woningbouw in de kleine dorpen op gang te h ouden is geslaagd. Tot die slotsom komt het Bureau Onderzoek en Advies bv uit Nijeholtpade in een rapport dat werd opgesteld in opdracht van het ministerie van volkshuisvesting. In de afgelopen tien jaar werkten gemeente, de twee woningbouwcorporaties en de bevolking van de kleine dorpen eendrachtig samen om de gesubsidieerde woningbouw in die kleine dorpen te bevorderen. Op die manier hoopte men de teruglopende leefbaarheid op het platteland een halt toe te roepen. Het rapport, een ‘case-studie’, oordeelt zelfs zo positief over de aanpak dat die als

Ondanks dat de aanpak geslaagd is, hebben niet alle dorpen ervan kunnen profiteren. Het bleek namelijk dat er weinig animo was om in de dorpen Scherpenzeel, Munnekeburen en Langelille in de Westhoek van de gemeente te wonen.

8 februari 1991

De  Grote Veenpolder schaatstocht

wordt op 8 februari 1991 geschaatst.

5 oktober 1991

Bibliobus verdwijnt uit Langelille.

Leden van de bibliotheek zijn aangewezen  om boeken te halen uit de bibliotheek in Wolvega.

18 februari 1992

POLITIE WESTSTELLINGWERF BEETJE BANG’ Buurt Langelille is ruzie zat

LANGELILLE – Een jarenlang slepende burenruzie in Langelille is zondagnacht ontaard in lichamelijk geweld. Een bewoonster van de Kerkeweg werd door haar buurman met een stuk hout tegen de vlakte geslagen. Ze liep daarbij een kaakf ractuur op en moest geopereerd worden. Voor haar naaste buren en overburen is de maat nu vol. Ze verwijten de politie van Weststellingwerf dat zij niets doet aan de praktijken van een van de bewoners van de straat. „We hebben anderhalf jaar lang gedacht dat de zaak wel opgelost zou worden, maar er gebeurt niets. We zijn het zat”

2 oktober 1992

Hoog water in Langelille heeft vrij spel.

Hoge waterstanden in de Tjonger bij Langelille.

Het heeft er de schijn van dat hier al uitvoering is gegeven aan de plannen in het Structuurschema De Groene Ruimte. Maar het water bij Langelille heeft nog altijd vrij spel.

 

 

 

31 juli 1993

VVV Weststellingwerf: recreatieve triathlon

Camping De Driesprong te Langelille is zondagmiddag 8 augustus de startplaats van de door VVV Weststellingwerf uitgezette recreatieve triathlon:

  • 2 kilometer kanoen op ’t Wijde van de Tjonger,
  • 5 kilometer fietsen naar het natuurgebied Rottige Meenthe,
  • 5 kilometer wandelen in het natuurgebied en vervolgens weer
  • 12 kilometer op de fiets door de valleien van de Linde naar de zeedijk van de voormalige Zuiderzee en langs de oevers van de rivier de Tjonger terug naar het startpunt.

De VVV-kantoren in Wolvega (tel. 05610–11711). Noordwolde (tel. 05613-1885) en Scherpenzeel (tel. 05618-1284) noteren de voorinschrijvingen voor de triathlon. Per deelnemer kost dat ƒ 4,50. Wie wacht tot zondag 8 augustus, kan inschrijven op De Driesprong, maar dat kost ƒ 6.

20 september 1993

Kippemest zet straat blank in Langelille

Een lading kippemest heeft gisteren zes uur lang voor overlast gezorgd in Langelille. Een vulklep van een tankwagen sprong ’s ochtends om zes uur open waarna vijftien ton drijf – mest de Langelilleweg in spoot. Volgens de politie zorgden de uitwerpselen voor een geur die niet te harden was. De brandweer heeft langs de kant van de weg een gat gegraven, daar de mest naartoe gespoten en vervolgens de substantie opgezogen. Om twaalf uur was de klus geklaard.

Het verkeer ondervond veel hinder van de blokkade. De politie stelt de veertigjarige bestuurder van de tankwagen uit Langelille aansprakelijk. Zijn voertuig was technisch waarschijnlijk niet in orde.

23 november 1993

Ongerepte ijsvloer op Tjonger bij Langelille

De winter lijkt flink door te pakken. Op het water in de provincie groeit de ijslaag met de dag. Toch is de ijsvloer nog lang niet overal zo dik dat de schaatsers er bezit van kunnen nemen. Het ijs op de Tjonger hij I.angelille lag er gisteren nog maagdelijk bij. Er was nog geen schaatser te bekennen.