Historie Langelille 1994 – 1998

29 januari 1994

Hoog water in polders zorgt voor overlast

De hoge waterstand in de Friese polders, gecombineerd met de harde noordwesterstorm, heeft gisteren op enkele plaatsen tot kritieke situaties geleid. Bij Nijetrijne werd de dijk langs de Helomavaart met zandzakken verstevigd, nadat het water er overheen liep. Camping De Driesprong in Langelille met 180 stacaravans dreigde onder te stromen met water uit de Tjonger.

De Friese boezemwaterschappen waren gisterochtend gealarmeerd door het snel stijgende water in de polders. De noordwesterstorm zorgde voor een grote opstuwing, waardoor het peil per uur met vele centimeters steeg.

Waterschap De Stellingwerven mat in rivier De Linde een peil van 10 centimeter boven NAP.Normaal handhaven de waterschappen een peil van 50 centimeter onder NAP. Overal werden dijken en kaden gecontroleerd op hun betrouwbaarheid. Veel Fries boezemland staat onder water.

Eigenaar Hendrik Stekelenburg van De Driesprong in Langelille werd gisterochtend overrompeld door het water van de Tjonger dat volgens hem per uur 10 centimeter steeg. Zijn camping, die aan de rivier ligt, dreigde te worden overstroomd. Alles wat los en vast zat werd gebruikt om een dam op te werpen, zodat de stacaravans droog zouden blijven. Van veel terrassen is niets meer over, de tegels keren nu het water.

Even leek het erop dat het onbegonnen werk was, omdat het water maar bleef stijgen, ’s Middags kwam de ommekeer. Met een twaalf man sterke brigade was toen over een lengte van 300 meter een flinke waterkering aangebracht.

Nijpend werd de situatie ook bij

Nijetrijne, waar het water van de Helomavaart over de dijk in de polder liep. Waterschap De Stellingwerven besloot de dijk over een lengte van enkele honderden meters met zandzakken op te hogen. Met twaalf man was men op pad om het gevaar af te wenden. Ook voor hoofd technische dienst Willem Jongsma was de snelle stijging een verrrassing. „Om tien uur stond het bij Nijetrijne nog 10 centimeter beneden de kruin, twee uur later liep het er overheen.”

1994

Sake Siegersma won kuipjesteken Langelille

Sake Siegersma loopt hier een nat pak op tijdens het kuipjesteken in Langelille, maar dat was voor de show. Van de eerste prijs was hij toen al verzekerd.

Kuipjesteken tijdens een dorpsfeest is een populair volksspel. Kuipjesteken stond zaterdagmiddag op programma van het tweedaagse dorpsfeest in Langelille. Met een van de firma D. de Jong uit Wolvega gehuurde installatie liep menige deelnemer een nat pak op. Wie steeds droog bleef op de fiets was de 23-jari Sake Siegersma uit Langelille die huiswaarts ging met de eerste prijs. Tweede werd Bram v der Wal en derde Willem van d Lende.

5 januari 1995

Raadselachtige gaten in de weg

 

De gemeente Weststellingwerf staat voor een raadsel. Hoe is het mogelijk dat de pas opgeknapte Kerkeweg bij Langelille alweer vol gaten zit? Deskundigen moeten klaarheid brengen in het mysterie. Technologen staan voor een raadsel. Aan alle regels voor het bestek is voldaan.

23 februari 1994

De Grote Veenpoldertocht wordt in 5 jaar 2 keer gereden.