Historie Langelille 2009 – 2013

2009

Waterschap investeert in Veenpolder

Wetterskip Fryslân steekt € 275.000 extra in stuwen en opmalingen in de Grote Veenpolder. Het geld is nodig om het complexe peibeheer te kunen uitvoeren. Het gebied tussen Scherpenzeel en Langelille kent grote hoogteverschillen, die nopen tot indeling in vele tientallen peilvlakken. Om wegen en bebouwing te ontzien zijn er hoogwatercircuits gemaakt en wordt hier en daar water opgemalen.

23 maart 2010

Overlast Veenpolders behoort tot het verleden

De wateroverlast in de Veenpolders bij Oosterzee en Langelille zijn verleden tijd. Gisteren sloot Wetterskip Fryslân de werkzaamheden in de gebieden af. In de Groote Veenpolder bij Langelille en de Echtener Veenpolder bij Oosterzee is de afgelopen tijd gewerkt aan de waterhuishouding.

16 juni 2010

Moderne toestellen voor 40-jarige speeltuin

De speeltuin in Langelille is zaterdagmiddag feestelijk heropend door wethouder Jelmer van der Zee van Weststellingwerf. ‘Oons Hoekien’ kon mede door een bijdrage uit het dorpenfonds geheel worden vernieuwd. Vorig jaar bestond de speeltuin veertig jaar. De speeltoestellen voldeden echter niet meer aan de eisen van deze tijd. Plaatselijk Belang besloot actie te ondernemen. Bij de gemeente werd een bijdrage aangevraagd.

Vervolgens konden er nieuwe toestellen worden besteld. Mede door de inzet van veel vrijwilligers ligt ‘Oons Hoekien’ er nu weer perfect bij.

20 september 2010

Langelille handelt zich suf op Marktplaats

Langelille is tot nu toe het meest fanatiek op Marktplaats.nl. Het 250 inwoners tellende dorp is vandaag door de veilingsite uitgeroepen tot Nederlandse Handelshoofdstad 2010.

Afgezet tegen het inwoneraantal zijn in Langelille het afgelopen half jaar de meeste advertenties op Marktplaats gezet.

…...lees meer

2010

Lepelaars in Langelille

In het nog niet zo lang geleden aangelegd stukje natuurgebied nabij de Tjonger in Langelille zijn enkele tientallen witte lepelaars neergestreken. Zo te zien voelen zij zich daar al prima thuis. Deze plas dient ook als berging van water bij te hoge waterstand in de Tjonger. Foto: Lenus van der Broek.

15 februari 2012

Motorrijders razen over ijsvloer

Op een bevroren plas, nabij de Tjonger aan de Lemsterweg in Langelille reed zondagmiddag een twintital motorrijders op cross motoren met spikes op de banden. Een spektakel, waarbij op de rechte stukken met snelheid van 120 kilometer per uur wer gereden. Ook het bochtenwerk was spectaculair. De motoren lagen bijna plat op het ijs. Bekende families op motorgebied waren aanwezig, zoald de familie Schram, Schokker en Prakken. Langs de kant was het, met behulp van “warmtemiddelen” goed toeven.

21 maart 2012

Reddingsbrigade ook in touw

Ook Reddingsbrigade Westellingwerf heeft zaterdag meedegaan aan de brijwilligersctie NL Doet. Hiervoor kreeg de brigade van het Oranje Fonds 500 euro om materiaal van te kopen. Vrijwilligers stonden vroeg klaar in Langelille om het clubhuis van de brigade op de knappen.

3 oktober 2012

Gré Slump fan De Langelille is 82 jier en fynt dat it no mar tiid wêze moat om op te hâlden mei it besoargjen fan de krante. Se sit klear foar ien fan har lêste besoarchrûntsjes, mar de krante lit ditkear op him wachtsje. Yntusken lit man Henk it Hea!team sjen wat er sa al sammele hat achter it hûs.

………..bekijk de video

18 juli 2012

Nieuwe deuren geplaatst in Grachtsluis

Met een kraan werd een nieuw stel houten slisdeuren in de Grachtsluis op de grens van Langelille en Munnekeburen aan de Lemsterweg nabij de Helomavavaart gehangen. In 2012 is de reconstructie van start gegaan en dit najaar worden de werkzaamheden voltooid. Naast plaatsing van twee nieuwe kouten sluisdeuren wordt onder andere het metselwerk hersteld.

Het terrein rond de betonnen kolk wordt voor toeristen aangekleed om het verhaal van de Grote Veenpolder te vertellen.