Historie Langelille 1979-1983

8 januari 1979

Kruithof terug

Meer dan verrassend keek de complete marathonschaatswereld dit weekeinde op toen Jan-Roelof Kruithof zowel op het natuurijs van Emmeloord als van Langelille-. aan de start verscheen. Medio vorige week sloeg de meervoudige winnaar van de Finse Supermarathon nog keihard tegen het barre ijs van het Veluwemeer en moest hij met een uit de kom geschoten sleutelbeen,, een knie vol vocht en met rugklachten naar een ziekenhuis. Kruithof liet echter toen al weten: „Misschien als ik dokter Derweduwe, die wonderarts uit België, inschakel, dat ik op korte termijn nog kan terugkeren”. Kruithof keerde terug-en hoe! In de bittere koude van Emmeloord reed hij zaterdagavond naar een derde plaats, gisterochtend bleef hij.iedereen de baas tijdens de 80 kilometer van Langelille. Zowel in Emmeloord als het nabijgelegen  Langelille was het voornaamste gedeelte van de Nederlandse marathontop dit weekeinde te vinden. In Langelille raasde Kruithof gisterochtend tegen een felle zuidenwind in 2 uur en 45 minuten het 80 kilometer lange traject af.

22 maart 1979

Plannen

De tiid fan plannen meitsje oer wêr’t wy dizze simmer elkoar foar de fuotten rinne sille is oanbrutsen. It liket der sa stadich oan op dat allinne de kilometers noch mar telle ynsté fan de wille en de rest. Nou’t Amerika faor de twadde kear ûntdutsen is. dit kear as fekânsjelân. krije de Iju dy altiid nei Switzerlân giene it fansels ek wer hwat krap. Us omke hat him fan al dy kilometerfretterij nea net in soad oanlutsen. Al jierren giet hy mei syn frou nei syn “sta-caravan” yn Langelille en it hat him moch net in tel forfeeld. Mar fansels Langelille kin it net helje by de Cote d’Azur, Benidorm, New Vork en de Rivièra.

Dat hie omke ek wol yn de gaten, doet it petear yn de lerarenkeamer oer de fekansje gie. Net dat him dat nou sa hindere mar doe’t, him frege waerd hwat syn simmerbistimming wie. koe hy it dochs net litte. „Langelille” sei er op in wize sa as in Fransman dat sizze soe. Opskuor ûnder syn kollega’s fansels. Binammen de Frânske lerares wie wakker optein oer “Langeltlle”, dat wie doch san prachtich plak. Dy réaksjes ha der foar soarge dat omke syn fekânsje yn “Langelille” nou al net mear stikken kin.

6 april 1979

Paasbulten kondigen feest aan

Op de avond van tweede Paasdag zullen ook in Friesland weer de brandende paasbulten oplaaien. Al wekenlang markeren in veel dorpen, vooral in het zuiden van de provincie de nadering van het komende Paasfeest. Hoog opgetaste hopen van takken en afgedankt hout, zoals in Langelille waar de bult nog niet eerder die afmetingen zou hebben bereikt als nu.

 

23 augustus 1979

Boer vindt granaat in aardappelen

„Ik dacht: dit deugt niet,” aldus de in Langelille boerende veehouder Auke Kramer, die gisteren bezig was voeraardappelen aan zijn beesten te voeren en plotseling een vreemd voorwerp op zijn vork aantrof. De onmiddellijk gewaarschuwde politie identificeerde het verroeste ding later als een uit de laatste wereldoorlog daterende brisantgranaat, vermoedelijk afkomstig van geallieerd vliegtuiggeschut. Een zegsman van de Weststellingwerfse gemeentepolitie kon vanmorgen niet bevestigen, of het projectiel wel of niet op scherp stond. In afwachting van de Explosievenopruimingsdienst in Culemborg is de granaat in de buurt van de boerderij veilig in de grond weggeborgen. Het projectiel is met de voeraardappelen aangevoerd uit de polder Zuidelijk Flevoland en is daar boven water gekomen na tientallen jaren lang op de zeebodem te hebben gelegen. De vijftien centimeter lange brisantgranaat leek net op een wortel. De eerste reactie van de heer Kramer was dan ook, dat er een winterwortel tussen de aardappelen zat.

16 april 1981

Kiekendief dood door eten van gifeieren

De gemeentepolitie van Westslellingwerf stelt momenteel een onderzoek in naar de herkomst van vergiftigde eieren, die vorige week in de buurt van LangelilIe door een uit Heerenveen afkomstige eierzoeker zijn gevonden. De eieren -drie bleken nog intact – zijn daar door onbekende (n) met voorbedachte rade gedeponeerd, naar men in Vogelwachtkringen aanneemt om de kraaienstand in het gebied te decimeren. Als waarschuwing voor eierzoekers was er met groene verf „gif” op geschilderd.

Bij de Bond van Friese Vogelwachten heeft de gif-actie verontwaardiging gewekt, omdat niet alleen kraaien van de dodelijke eieren eten, maar ook andere vogels. Een bruine kiekendief is er inmiddels reeds aan gestorven Ook zijn verschillende kraaien dood in het weiland aangetroffen.

De eieren zijn door een veearts uit Scherpenzeel opgezonden voor laboratorium-onderzoeK. De uitslag daarvan was vanmorgen nog niet bekend.

23 december 1983

Haast in de Langelille

in de Langelille
was ik getuge
van een ‘haastig branen’
– de roestbrune rietkraegen
raekten et rood
van de ondergaonde zunne –
de Tjonger schruuide
onder de hoge hoolten broggen,
even docht ik dat de wereld
zonder kruusreket vergong

gedicht van HARMEN HOUTMAN

1983

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Nieuwe vaarverbinding: de flora en fauna mogen niet worden aangetast

…....lees meer

5 maart 1983

Dumphandel in zuivelfabriek Langelille

Even bestond er in het dorp Langelille onzekerheid wat er wel met net leeggekomen zuivelcomplex zou gebeuren.
Koper van het fabriekscomplex werd in 1972 de heer M. J. Kost uit het Limburgse Herkenbosch. De twijfel over de toekomstige bestemming werd bij de bevolking weggenomen, toen in de voormalige zuivelfabriek al gauw een dumphandel werd gevestigd. Bovendien werd er een jachtwerf gevestigd, waar al gauw tien mensen werk vonden in het maken van polyester kruisers. Uitbreiding van de jachtwerf maakte het in 1974 noodzakelijk dat de schoorsteenpijp werd opgeblazen.