Historie Langelille 1964 – 1973

1 januari 1964

Sinds 1 januari 1964 is Langelille formeel een dorp.

Vóór die tijd viel Langelille als buurtschap voor het Noordelijk deel onder het dorp Munnekeburen en voor het Zuidelijk deel onder het dorp Scherpenzeel.

De dorpserkenning van Langelille wordt feestelijk gevierd op 10  juli, de organisatie ligt bij het Plaatselijk Belang. De volgende dag, 11 juli, vindt het jaarlijks dorpsfeest van het VVV plaats.

De tweedaagse feesten hebben wel enigszins te lijden gehad van de weersomstandigheden.

Zo jong als het dorp Langelille is…..het zal  binnen 1 jaar al worden uitgebreid.

Op verzoek van het Plaatselijk Belang van Langelille wordt de zuidelijke grens verlegd tot Schoterzijl en de noordelijke grens verlegd tot aan de Helomavaart.

19 januari 1965

Langelille kreeg eigen plaats in telefoongids

Ook de PTT heeft Langelille nu officieel als dorp erkend. Vanaf nu heeft Langelille een eigen plaats gekregen in de telefoongids. Voor de Langelillers iets, om weer even trots op te zijn.

20 januari 1964

Op 20 januari 1964 wordt de Tocht om de Grote Veenpolder geschaatst.

De tocht bestond de eerste jaren (van 1963 tot 1979) uit een wedstrijd- en een toertocht. De route loopt van De Driesprong bij Langelille aan de Tjonger naar Schoterzijl. Van daar over de Tussenlinde en het Nieuwe Kanaal naar Ossenzijl en dan vervolgens over de Linde naar Driewegsluis. Van Driewegsluis voert de tocht verder over de Helomavaart naar de Tjonger. Dan rijden de deelnemers over de Pier Christiaansloot naar Echtenerbrug op en neer en finishen weer bij De Driesprong in Langelille. In totaal gaat het om 35 tot 40 km.

Deze dag was er een schaatsende menigte van 1400 personen. De inwoners van Langelille, die al lang naar de status van dorp hebben uitgekeken, hebben de gelegenheid aangegrepen om te wijzen op de prachtige omgeving en de mogelijkheden die er in Langelille zijn.

In de buurt van de start bij café De Driesprong” had men een bord aan een boom bevestigd waarop te lezen stond: Vestig hier uw industrie. Gunstige ligging van het zelfstandige dorp Langelille.

Naast de toertochten werd er ook een 85km lange wedstrijdtocht gereden. Alle elfstedentocht-cracks deden aan deze wedstrijd mee. De winnaar werd Jeen van den Berg uit Heerenveen.

30 september 1965

Bomen weg, meer zonlicht

De dorpsstraat in Langelille heeft een ander aanzien gekregen. De bomen, die door de werking van hun wortels de oorzaak waren van heuvels en dalen in de trottoirs zijn verwijderd. De stoepen zijn flink verhoogd en de klinkerbestrating is opnieuw in orde gebracht.

De ingezetenen van Langelille moeten nog wel wat aan het nieuwe dorpsbeeld wennen, maar de bewoners van de dorpsstraat zijn wel ingenomen met het feit, dat er nu zonlicht in hun huizen komt.

24 september 1964

Plaatselijk Belang wil beperking van snelheid in dorp 

Plaatselijk Belang in Langelille heeft een verzoek tot Gedeputeerde Staten gericht om voor de kom van het dorp een beperking van de snelheid van het verkeer in te stellen, zoals die ook voor de bebouwde kommen van andere dorpen geldt.

 

28 augustus 1964

Onverwachte miniatuur gondelvaart in Langelille

Op het Wiide van de Tjonger wordt na een viswedstrijd spontaan een kleine gondelvaart georganiseerd door H. Stekelenburg van camping De Driesprong. Het mooie zomerweer bracht hem op dit lumineuze idee.

Door de snelle organisatie kon er jammer genoeg niet veel bekendheid aan worden gegeven zodat niet veel mensen hebben kunnen genieten van het verlichte schouwspel.

Plan tot verkoop school Langelille

B. en w. van Westellingwerf zijn van plan de school te Langelille te verkopen, nu deze school na de opening van de streekschool te Munnekeburen is opgeheven. Ook de onderwijzerswoning bij deze school wordt van de hand gedaan.
Het gymnastieklokaal bij de school moet echter eigendom van de gemeente blijven, daar dit wordt gebruikt voor onderwijsdoeleinden en tevens bij verschillende verenigingen in gebruik is.

 

29 november 1969

Gymnastiekzaal in Langelille gekocht door transportondernemer

De gymastiekzaal bij de voormalige openbare lagere school te Langelille is voor fl 12.300 gekocht door de heer J.ter Wee, die ook reeds eigenaar van de school en woning is. De finale veiling van de oude gymzaal vond dinsdagmiddag plaats door notaris Velstra uit Wolvega. Bij de provinciale verkoop was fl 7811 geboden. Het bod werd 54 maal verhoogd.

De heer ter Wee heeft een transportbedrijf

28 april 1964

Streekschool

Op 18 augustus 1964 zal de nieuwe streekschool in Munnekeburen in gebruik worden genomen. Op dat tijdstip wordt de school in Langelille opgeheven.
Alle betrekkingen worden opgeheven zo besloot de raad gistermiddag.

 

1965

De voormalig openbare lagere school met woning wordt verkocht aan J.ter Wee. Hierin wordt een bedrijf gevestigd.

 

 

 

25 juni 1964

Oranjeboom koopt koffiehuis in Langelille

De heer H.Stekelenburg te Langelille heeft het koffiehuis op de driesprong verkocht aan de Oranjeboombrouwerij. Deze heeft het bedrijf op haar beurt weer verhuurd aan de heer J. Wagenaar te Hardegarijp.

 

 

 

 

 

 

16 januari 1965

Boer in Langelille heeft eigen pont over Tjonger

Sinds kort heeft Langelille een pont. Een flinke pont, mogen we wel zeggen, want hij is met de beide “flappen”, 23 meter lang en ruim 3 meter breed. Er zou een heel gezelschap personen mee overgezet kunnen worden, maar dat zal als regel niet gebeuren, want dit is een particuliere pont. Het kloeke vaartuig dat met een lier wordt overgehaald, is eigendom van veehouder J. Heida, die aan de Langelilleweg woont.

 

 

 

 

5 februari 1965

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

In café de “Driesprong”hield de vereniging voor Plaatselijk Belang haar jaarvergadering. Tijdens de vergadering werden verschillende hoogtepunten van het dorp gedurende het afgelopen jaar opgehaald.

Zo werd Langelille op 1 januari 1064 een zelfstandig dorp, was er een groot zelfstandigheidsfeest in de zomer, sloot de oppenbare school, werden de trottoirs in de Fabrieksbuurt en de waterafvoer verbeterd en werd Langelille ingeschakeld in de gemeentelijke reinigingsdienst.

In het dorp werd een benzinepomp geplaatst, welke volgens de voorzitter een verfraaing van de buurt betekent.

25 januari 1965

Vrouwenvereniging

Door het sluiten van de lagere school te Langelille werd het doel en de lokaliteit van de vrouwenvereniging opgeheven. Besloten werd het werk voort te zetten in het belang van ’t algemeen en daarvoor de bijeenkomsten te houden in de kantine van de zuivelfabriek.
Het zomerreisje heeft dit jaar Den Haag als doel.

20 april 1965

Aardgas

Er wordt melding gemaakt van aasluiting op het aardgasnet van 50 woningen aan de Kerkeweg in Langelille.

9 februari 1965

Toneelclub

Er wordt een melding gemaakt over een toneelclub genaamd “Langelille” die een stuk opvoert dat heet “De onbekende wereld”.

 

20 april 1965

Vogel vergist zich in nest

De 26-jarige Harm Schokker uit Langelille heeft in een nest 2 kieviets- en 2 grutto-eieren gevonden.

 

1965

Fusie met de Drie Provincien

In Langelille heeft een coöperatieve zuivelfabriek gestaan, genaamd De Volharding. De fabriek werd in 1896 opgericht en fuseerde in 1903 met de eveneens in 1896 opgerichte zuivelfabriek ‘Scherpenzeel en Omstreken’ te Spanga. De coöperaties waren bedoeld als alternatief voor de speculatieve particuliere fabrieken van het grootkapitaal, waarbij de boeren vaak werden belazerd en minder voor hun melk kregen uitbetaald. Teneinde sterker te staan in de concurrentie met de speculatieve fabrieken in Weststellingwerf, besloten de coöperaties te Langelille en Spanga tot fusie. De fabriek te Spanga werd gedeeltelijk afgebroken en met de materialen werd de fabriek te Langelille vernieuwd en aanzienlijk uitgebreid.
In 1965 fuseerde de zuivelfabriek met de “Drie Provincien” in Steenwijk.

4 maart 1966

Verkeersprobleem

Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang in “de Driesprong” hebben de leden besloten bij de betrokken instanties te vragen meer maatregelen te nemen tegen het verkeersprobleem in het dorp.

 

17 november 1965

Manufacturenhandel in Langelille!

Tijdens het zoeken naar historische feiten stuiten we op een advertentie van 17-11-1965 van een manufacturenhandel in Langelille.

 

19 mei 1965

Bakkerij in Langelille!

Bij het lezen van dit bericht blijkt dat er een bakkerij in Langelille zat. De bakkerij zat naast de kruidenierswinkel van “Appie en Rikus”.

22 mei 1965

Boomaanplant

 

 

 

 

1 december 1967

Dertienjarige jongen uit Langelille redt bevroren vogel

Een mooi staaltje van dierenliefde heeft deze dagen de 13-jarige (of 16-jarig-zie volgend bericht) Piet Strampel uit Langelille ten beste gegeven. Toen hij op de Kerkeweg bij Nijetrijne fietste zag de jongen aan de kant van de weg een versufte vogel in de sneeuw liggen, die zoals even later bleek een dichtgevroren snavel had.

Piet, die al meermalen als dierenredder is opgetreden, zag maar één mogelijkheid. Hij stopte de snavel van het dier in zijn mond om hem te laten ontdooien. Daarna nam hij de vogel -een fuut- mee naar huis.

21 december 1966

Personeelsvereniging Novac slecht bij kas!

Niet alleen het slechte weer, maar óók het batige saldo in het jaarverslag van de penningmeester viel tegen.

 

 

20 mei 1968

Dierenbescherming huldigde 16 jarige redder van fuut

De vergadering van de afdeling Weststellingwerf van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren heeft dit keer een bijzonder tintje gekregen door de huldiging van een jeugdige dierenvriend. De 16-jarige (of 13 jarige-zie vorig bericht) Piet Strampel uit Langelille.

De heer Huisman, corpschef van gemeentepolitie in Weststellingwerf, sprak in zijn kwaliteit van hoofdbestuurslid van de dierenbescherming de jongeman toe en overhandigde hem een boekenbon.

4 mei 1968

Diamanten paar in Langelille

Donderdag 9 mei zal het 60 jaar geleden zijn dat Sjoerd Siemen Kok en Jantje Postma te Wolvega in de echt werden verbonden. De heer Kok is op 14 januari 1880 te Langelille geboren en zij vrouw zag op 18 april 1883 het levenslicht in Munnekeburen.

29 januari 1968

Dorpen klagen over toestand Kerkeweg

De Kerkeweg tussen Langelille en Nijetrijne verkeert in een erbarmelijke slechte toestand. Hij is te smal  voor het steeds toenemende verkeer, de diepe sporen in de bermen getuigen daarvan.

29 januari 1968

 Sneeuwklokjes in Langelille

In de tuin van mevrouw J.van der Lende_Dijkstra te Langelille bloeien al sinds een week een aantal sneeuwklokjes. Men kan ze eigenlijk nog nauwelijks als “vroege lenteboden” betitelen, de winter duurt per slot van rekening nog 50 dagen.

9 juli 1968

Hond zoogt 8 konijntjes

De hond van de familie H. Schokker uit Langelille zoogt sinds enige tijd 8 jonge konijntjes. De diertjes hebben jin toevlucht bij de hond moeten zoeken, omdat hun moeder is gestorven.

17 mei 1968

Café de Driesprong in Langelille heropend

Het geheel verbouwde en gemoderniseerde café “De Driesprong” van de familie R. de Hoop in Langelille is heropend. De belangstelling was groot. De inwoners van Langelille waren ingenomen met de sfeervolle inrichting van het café.

 

 

 

 

 

12 juni 1968

Campinghouder Stekelenburg legt zelf strandje aan

Bij de camping aan het Tjongerwiid, wordt een strandje aangelegd. Nu is het nog een kleine witte driehoek, maar volgende zomer, als het klaar is, zal het volwassen, zachtglooiiend strand zijn, waar kampeerders en mensen uit de omgeving het water kunnen voelen.

In 1969 is het strandje klaar. Aan het Wiide van de Tjonger liggen nu een strandje en een 50 meter lange aanlegsteiger. Voor de jeugd is er een speeltuin. Bovendien werd de toiletgelegenheid voltooid met ondermeer een aantal douches.

1969

Officiëel

In 1969 werd het dorp uiteindelijk als een officiële woonkern erkend.

 

1969

“Oons Hoekien”

Aanleg speeltuintje “Oons Hoekien” in de dorpskern van Langelille.

 

25 februari 1969

Langelille is bezorgd om Kerkeweg

Het belangrijkste onderwerp van gesprek op de jaarvergadering van het Palaatselijk Belang in Langelille was de Kerkeweg, waar de siutatie steeds gevaarlijker wordt. De weg is te smal en de bermen zijn gevaarlijk. Kortgeleden is een auto met grint in de bermsloot terecht gekomen.

29 november 1969

Russen bezochten veehandelaar

De onderminister van landbouw van één der grootste Sowjet-republieken, Tsibisov, bezocht vorige week, vergezeld van een wetenschapsman uit Siberië en een landbouwdeskundige uit Centraal Rusland op een studiereis naar Nederland het veefokkersbedrijf van de gebroeders J. en R. Kraak te Langelille.

9 juli 1968

 

5 januari 1970

Jan Roelof Kruithof won 84 km Grote Veenpolder

Jan Roelof Kruithof, een 33-jarige architect uit Havelte behoort ongetwijfeld tot de favorieten bij een eventuele Elfstedentoch.Deze Drent heeft de Elfstedentocht reeds twee keer gereden en dit jaar in Heerenveen op de kunstijsbaan weer volop getraind. Na zijn zege op Oudejaarsdag in de Olambtrit over 55 km wist hij gisteren – onder erbarmelijke omstandigheden- de wedstrijd over ongeveer 84 km in de Grote Veenpolder op zijn naam te brengen.

 

 

 

 

1970

De voormalige Coöperatieve zuivelfabriek te Langelille wordt zeer waarschijnlijk geen champignonkwekerij.

Tijdens de finale verkoop werd het hoogste bod fl 70.400/ Het is echter nog niet zeker of het voor dit geld van de hand wordt gedaan, want de verkoper de NOVAC, houdt de gunning acht dagen in beraad.

Met de fl 70.400 is de inzet van de groep-Dijkstra, die van plan was om een chapignongkwekerij in de oude zuivelfabriek te vestigen ver overschreden. Deze groep kwam niet verder dan fl 65.000. De hoogste bieder zien de fabriek zuiver als winstobject. Zij vinden het grote aan de Tjonger gelegen gebouw uitstekend geschikt voor verschillende industrieën.

De inzet werd tijdens de finale verkoop maar liefst 66 keer verhoogd.

De villa aan de overkant van de weg werd verkocht voor het strijkgeld voor fl 55.929.

 

11 september 1971

Recratiebedrijf in fabriek te Langellille

De fabriek is definitief verkocht. Koper werd de heer M.J. Kost uit het Limburgse Herkenrath. De heer Kost is een handelaar in onroerend goed, maar hij heeft tegenover de directie van de NOVAC verklaard, het pand niet meer te zullen verkopen.

De voormalig fabriek wordt bestemd voor recreatieve doeleinden – wat precies is nog niet bekend.

De directeurswoning is verkocht aan de heer De Leeuw die de villa als recreatiewoning gaat gebruiken.

 

20 augustus 1971

Op zoek naar Langelille

Brief via België en Frankrijk terug naar afzender in Zeeland.

 

 

 

 

 

 

 

 

18 april 1971

Slapen in friesland

Vriend schrijft brief aan jaloerse Saapke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 september 1972

Patiënten Nieuw Lindenoord aan het vissen

Vierenveertig patiënten van het verpleeghuis Nieuw Lindenoord te Wolvega hebben een bijzonder prettige middag gehad. Als gasten van het Rode Kruis en de heer Tinus de Boer uit Wolvega hielden ze onder prachtige weersomstandigheden weer een viswedstrijd in de Tjonger bij Langelille. Veehouder S.Kok had voor dit doel een middagje zijn land afgestaan, terwijl de deelmers aan de viswedstrijd door een dertigtal particuliere autobezitters werden gehaald en gebracht. Voor het vervoer van de attributen had de firma Dragt een veewagen met chauffeur beschikbaar gesteld, Natuurlijk zorgde het draaiorgel “Grote Dorus” voor opgewekte muziek.

Onder de belangstellenden die even een kijkje kramen nemen was ook burgemeester mr. Luitzen Boelens. Oud wethouder A.Heida reikte na afloop de prijzen uit.

Nieuws: