Plaatselijk Belang Langelille

Wat doet het plaatselijk Belang Langelille!

Het Plaatselijk Belang Langelille probeert de belangen te behartigen van het dorp Langelille door o.a. periodiek een algemene bestuursvergadering te houden en 1x per jaar een algemene jaarvergadering.

De algemene vergadering wordt door het bestuur bij één van de bestuursleden thuis gehouden.

De jaarvergadering vindt eind maart plaats op een vrijdagavond. Deze vergadering is voor zowel leden als niet leden en hiervoor wordt u uitgenodigd.

Het Plaatselijk Belang heeft contact met de dorpen-coördinator die door de gemeente Weststellingwerf is aangesteld om vraagstukken op gemeentelijk niveau te bespreken.

Het dagelijks bestuur van het Plaatselijk Belang Langelille bestaat:
Jopie Dragt (voorzitter)
Sonja Meuleman (penningmeester)
Jose Van den Tweel-Nierop (secretaris)
Norbert Milders (alg. bestuurslid
Linda Jonkers (alg. bestuurslid)

Het lidmaatschap van Plaatselijk Belang Langelille bedraagt € 10,00 per jaar.

Wilt u lid worden? Stuur dan even een mailtje via het contactformulier met uw naam, email-adres, telefoonnummer, straat en huisnummer, postcode, IBAN rekeningnummer (indien u accoord gaat met automatisch incasso) en uw eventuele opmerkingen.

Nieuws: