11 november demontratie op vliegveld lelystad

Open dag Vliegveld Lelystad en demonstratie: 11 november as op het vliegveld Lelystad, vanaf 10 uur ’s ochtends.

De Stichting Red de Veluwe, de groep HoogOverijssel en de werkgroep Laagvliegroutes NEE voeren actie tegen de geplande lage vliegroutes als Lelystad Airport op 1 april 2019 opengaat voor vakantievluchten. Er zullen tientallen vliegtuigen per dag laag overvliegen, van ’s ochtends zes uur tot, bij vertraging, tegen middernacht.

Het hele plan voor Lelystad Airport is doorgedrukt op basis van verkeerde berekeningen en schimmige achterkamertjespolitiek. De fouten in de “Milieu Effect Rapportage” zijn inmiddels toegegeven door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het hele rapport kan dus zo de prullenbak in. De gezamenlijke groepen eisen dat eerst een nieuwe Milieu Effect Rapportage volgens de Europese regelgeving wordt gemaakt waarin ook de aansluitroutes zijn opgenomen.

De vliegtuigen moeten extreem lang laag vliegen, omdat Schiphol Lelystad wel vluchten toeschuift, maar geen ruimte toelaat in het luchtruim van datzelfde Schiphol. Een vliegveld zonder luchtruim kan niet. Er kan pas sneller hoger worden gevlogen als het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Dit kan op zijn vroegst in 2023 een feit zijn. Tot die tijd betekent het in elk geval heel veel overlast voor 750.000 onderwonenden van de laagvliegroutes, nodeloze verstoring van en schade aan de natuur, (30 van de 60 Nederlandse Natura 2000 gebieden, waar de fluisterboot verplicht is, zullen met veel lawaai worden gepasseerd), kan op een botsing met de miljoenen trekvogels die de laagvliegroutes passeren (met alle fatale gevolgen van dien) en grote economische schade voor de toeristische sector. Daarom eist de gezamenlijke provinciale groepen: het luchtruim eerst opnieuw indelen en Lelystad Airport pas openen wanneer zeker is dat de vliegtuigen wel voldoende hoog zullen overvliegen: 1,8 km is krankzinnig laag; 4 km is hoger, maar 6 km is de gebruikelijke vliegveilige norm.

De Stichting Red de Veluwe, de groep HoogOverijssel en de werkgroep Laagvliegroutes NEE wensen dat de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer het tij kunnen keren. Mocht dit niet lslagenn, dan wordt geld ingezameld, samen met de andere actiegroepen, de juridische procedure te starten. In het belang van de bewoners, de recreanten die rust zoeken en onze waardevolle en prachtige natuur gebieden waar wij als mens tot rust komen!

Tot 11 november op Lelystad Airport.

Deel dit: